REGULAMENTO COMBATE RFET

REGULAMENTO ARBITRAXE DE COMBATE (EN VIGOR)   NOVO REGULAMENTO ARBITRAXE DE COMBATE (PRÓXIMA ENTRADA EN VIGOR 01/06/2022)   COMUNICADO DE LA WT CON CAMBIOS REALIZADOS NO REGULAMENTO DO 01/06/2022  

Print Friendly, PDF & Email

DIRECTRICES ARBITRAXE

Todas las actualizaciones estarán remarcadas en rojo.     BUCAL Los atletas con ortodoncia “completa” (cara externa de los dientes del maxilar inferior y superior) han de usar un bucal doble o dos bucales simples. No siendo necesario un protector bucal especial para ortodoncia ni remitir el certificado de un dentista.   Aquellos deportistas que por necesidades específicas no puedan usar… Seguir leyendo DIRECTRICES ARBITRAXE

Print Friendly, PDF & Email

FORMACIÓN ARBITRAXE DE COMBATE

· XESTOS ARBITRAIS:   Vídeo Xestos Arbitrais     · CUOTAS DO CURSO:   – Xuiz Cronometrador ……………………. 65,00 € – Árbitro Rexional …………………………… 100,00 € – Árbitro Nacional …………………………… 165,00 €     · RECICLAXE:   – Colexiados como árbitros ………………… GRATIS – Non colexiados como árbitros ………….. 20,00 €     · GRAOS E… Seguir leyendo FORMACIÓN ARBITRAXE DE COMBATE

Print Friendly, PDF & Email

CRITERIOS PARA CONVOCATORIA DE ÁRBITROS

Ter a licencia e colexiatura en vigor, no momento da publicación da convocatoria oficial. Asistir como mínimo a un dos reciclaxes anuais organizados pola FGT.   · O incumplimento dos citados criterios, será motivo de non convocatoria, indistintamente da categoría que ostente o colexiado.    · Calquera integrante do equipo arbitral da FGT que asista… Seguir leyendo CRITERIOS PARA CONVOCATORIA DE ÁRBITROS

Print Friendly, PDF & Email

SEDES OFICIAIS E NORMATIVA DE PESAXE

As directrices marcadas a continuación serán de obrigado cumprimento indistintamente de se aparecen reflexadas na circular oficial do campionato.   Os seguintes horarios poderán modificarse en función das necesidades do evento. Tomaranse como referencia os indicados a continuación:   – Riveira: Club Natural Sport. De 17.00 a 19.00 horas. – A Coruña: Ximnasio Garrapucho. De… Seguir leyendo SEDES OFICIAIS E NORMATIVA DE PESAXE

Print Friendly, PDF & Email

FOLLA DE LIQUIDACIÓN ÁRBITROS DE PESAXE

Os colexiados teñen dereito a percibir de mismo modo o kilometraxe dende a súa localidade ate a sede de pesaxe.  Así como os peaxes existentes na ruta (sempre debidamente xustificados).   O clube solicitante de sede de pesaxe propia abonará a liquidación correspondente ao colexiado. Non é preciso remitir a liquidación á FGT.   Liquidación… Seguir leyendo FOLLA DE LIQUIDACIÓN ÁRBITROS DE PESAXE

Print Friendly, PDF & Email

RANKING ARBITRAL

RANKING 2022   Regulamento Recompensas Arbitral                                

Print Friendly, PDF & Email