SEDES OFICIAIS E NORMATIVA DE PESAXE

As directrices marcadas a continuación serán de obrigado cumprimento indistintamente de se aparecen reflexadas na circular oficial do campionato.

 

Os seguintes horarios poderán modificarse en función das necesidades do evento. Tomaranse como referencia os indicados a continuación:

 

– Riveira: Club Natural Sport. De 17.00 a 19.00 horas.

– A Coruña: Ximnasio Garrapucho. De 16:00 a 18:00 horas.

– Marín: Ximnasio Mat ́s. De 16:00 a 17:00 horas.

– Vigo: Ximnasio Seungsport. De 16.30 a 17.45 horas.

– Lugo: Ximnasio Jansu. De 17:00 a 18:00 horas.

– Ourense: Ximnasio Couto. De 14:00 a 15:00 horas.

– CGTD: Para deportistas do Centro. De 11.45 a 12.30 horas.

 

Sen ter en conta os horarios de finalización publicados na circular oficial do evento, a duración do pesaxe poderá prolongarse ate 2 horas como máximo dende o inicio do horario establecido, sempre que o competidor non dera o peso como apto no primeiro pesaxe e necesitase do tempo restante para preparar o segundo intento.

 

Será obligatorio indicar a sede de pesaxe correspondente a cada deportista no momento de realizar a inscrición.


Tras o peche da inscrición, facilitarse un periodo de 3 días naturais (listado provisional) para a relización de cambios sen coste algún para os clubes.

 

Para realizar cambios transcurrido o prazo do listado provisional, referentes a inscribir a un deportista ou coach, cambios de peso ou engadir una sede de pesaxe non indicada previamente na inscrición, deberá abonarse a cuota indicada na circular (dez euros en campionatos organizados pola FGT). A eliminación dun deportista ou coach realizarase sen coste algún para os clubes. Os cambios deberán solicitarse á Dirección de Arbitraxe por escrito (arbitraxe@taekwondogalego.com) e esperar á súa confirmación.

 

Existirá un marxe de 500 gramos. Os menores de idade deberán pesarse en dobok ou en ropa interior. Os maiores de idade poderán facelo desnudos.

 

Nos Campionatos Escolares (fases provinciais e fase autonómica) os competidores deberán pesarse en dobok ou roupa deportiva. Non estará permitido pesarse en roupa interior ou desnudos. 

 

Os cambios de peso permitiranse ata antes de subir á báscula oficial para realizar o primeiro turno de pesaxe. Existirá a posibilidade de realizar unha única pesaxe de proba (na báscula oficial) antes de realizar a primeira pesaxe oficial.

 

Poderá solicitarse o cambio de sede ate 1 día antes da data oficial de pesaxe.

 

As solicitudes de pesaxe no pavillón, o día da competición (1 hora antes do inicio da sesión correspondente), poderá solicitarse ate 1 día antes da data oficial de pesaxe.

 

A solicitude de pesaxe na sede do CGTD, para deportistas alleos ao centro, deberá xustificarse adecuadamente, xa que só autorizarase en casos excepcionais.

 

As solicitudes de pesaxe nos clubes distintos ás sedes oficiáis, deberán solicitarse antes do peche da inscrición. Deberán solicitarse á Dirección de Arbitraxe por escrito (arbitraxe@taekwondogalego.com) e esperar á súa confirmación.

 

Nos campionatos de organización privada poderá solicitarse, polos clubes de fora de Galicia, sede de pesaxe no seu clube, realizado por un árbitro da FGT. A pesaxe poderá realizarse vía telemática (sempre coa autorización do organizador do campionato). O Director de Arbitraxe indicará as condicións da pesaxe telemático aos clubes interesados.

Print Friendly, PDF & Email