FORMACIÓN ARBITRAXE DE COMBATE

· XESTOS ARBITRAIS:

 

Vídeo Xestos Arbitrais

 

 

· CUOTAS DO CURSO:

 

– Xuiz Cronometrador ……………………. 65,00 €

– Árbitro Rexional …………………………… 100,00 €

– Árbitro Nacional …………………………… 165,00 €

 

 

· RECICLAXE:

 

– Colexiados como árbitros ………………… GRATIS

– Non colexiados como árbitros ………….. 20,00 €

 

 

· GRAOS E REQUISITOS:

 

Para Xuiz Cronometrador: Grao mínimo cinto AZUL. Idade mínima: 14 anos cumpridos (ou cumprilos no ano natural da celebración do curso).

 

Para Árbitro Rexional: Grao mínimo cinto Negro 1º DAN. Colexiación en vigor como Xuiz Cronometrador.

 

Para Árbitro Nacional: Grao mínimo cinto Negro 2º DAN. Colexiación en vigor como Árbitro Rexional.

 

 

· IMPORTANTE: Elimínase o tempo mínimo de permanencia de 1 ano entre categorías, anteriormente imposto pola RFET. Calquera colexiado podreá promocionar no curso seguinte á categoría superior correspondente sen tempo de espera.

 

 

Print Friendly, PDF & Email