FOLLA DE LIQUIDACIÓN ÁRBITROS DE PESAXE

Os colexiados teñen dereito a percibir de mismo modo o kilometraxe dende a súa localidade ate a sede de pesaxe.  Así como os peaxes existentes na ruta (sempre debidamente xustificados).   O clube solicitante de sede de pesaxe propia abonará a liquidación correspondente ao colexiado. Non é preciso remitir a liquidación á FGT.   Liquidación… Seguir leyendo FOLLA DE LIQUIDACIÓN ÁRBITROS DE PESAXE

Print Friendly, PDF & Email

FREESTYLE ADULTOS

Categoría +18 anos: grao mínimo para participar, cinto azul. Categoría 12-17 anos: grao mínimo para participar, cinto verde. Os resultados suman no medalleiro, pero non optan ao cto. nacional. Os tres puntos anteriores aprobáronse na Asamblea da FGT de 2016 A música do freestyle non pode levar letra (WT 2020)

Print Friendly, PDF & Email

POOMSAE ADULTOS

Pódese participar en categoría infantil i en adultos se os campionatos non se celebran o mesmo día. Non se poderán usar doboks da Galega nin da Española, salvo que se represente a esas seleccións (Asamblea 2016). En caso de empate na clasificación xeral por equipos, gañará o club con menos deportistas participantes. (Asamblea 2018).

Print Friendly, PDF & Email