FOLLA DE LIQUIDACIÓN ÁRBITROS DE PESAXE

Os colexiados teñen dereito a percibir de mismo modo o kilometraxe dende a súa localidade ate a sede de pesaxe.  Así como os peaxes existentes na ruta (sempre debidamente xustificados).

 

O clube solicitante de sede de pesaxe propia abonará a liquidación correspondente ao colexiado. Non é preciso remitir a liquidación á FGT.

 

Liquidación Pesaxe Sede Ocicial

Liquidación Pesaxe Clube

Print Friendly, PDF & Email