POOMSAE ADULTOS

  • Pódese participar en categoría infantil i en adultos se os campionatos non se celebran o mesmo día.
  • Non se poderán usar doboks da Galega nin da Española, salvo que se represente a esas seleccións (Asamblea 2016).
  • En caso de empate na clasificación xeral por equipos, gañará o club con menos deportistas participantes. (Asamblea 2018).
Print Friendly, PDF & Email